Fra jord til glas

De to foreninger Gribskov Spisekammer og Spisekammer Halsnæs har gjort et imponerende arbejde for at styrke den lokale fødevareproduktion – et af resultaterne er etableringen af os – Nordsjællands Fællesmølleri A/S.

Fødevarer produceret lokalt og afsat lokalt giver god økonomi, både på miljø- og klimakontoen, men også hos den enkelte producent. Når økonomien er god hos producenten, skabes der arbejdspladser og så produceres der endnu flere fødevarer der kan afsættes lokalt.

En meget vigtig del af processen er kornproducenten – i denne video ses netop sådan én – brygger hos Det Våde Får, kornproducent og medejer af Nordsjællands Fællesmølleri: Henrik Koch .