MELNØRDERI OG MELDRØJER

Det er ingen hemmelighed, at vi er melnørder – og at vi er stolte af vores høje kvalitetskrav.

En af forudsætningerne for at kunne levere så rent mel som muligt er sorteringen af kornet. Til det bruges en farvesorteringsmaskine der kan skille ukrudtsfrø og mørke kerner fra inden den videre proces..

Indstillingen af en farvesorter er en videnskab i sig selv – og heldigvis er vores Møller Carsten helt i en klasse for sig hvad det angår.

De mørke kerner er nemlig meldrøjer. Meldrøjer er en svampeart der kan have samme størrelse og vægt som et korn – men er sort og derfor nemmest kan findes via en farvesortering.

Hvis meldrøjer ikke bliver sorteret fra vil de på sigt udvikle sporer, der nedsætter kvaliteten af kornet og i slemme tilfælde kan forgifte den der spiser kornet og dermed melet.

Det siges, at Grauballe manden indeholdt så store mængder af sporer af meldrøjer at han kan have befundet sig i en LSD lignende rus inden sin død!