Generalforsamling

Nordsjællands Fællesmølleri A/S afholder generalforsamling torsdag den 30. april 2020 kl. 17.00 på Grønnessegaard, Amtsvejen 280, 3390 Hundested

Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt årsrapport vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen.