Projektet


Mølleriets fysiske ramme er den fredede lade på Grønnessegaard Gods, der gennem århundreder har været brugt til kornhåndtering. Bag de oprindelige porte, der i 1776 markerede godsets grundlæggelse, finder man den imponerende trækonstruktion, som straks giver den besøgende indtrykket af, at her er tale om en historisk interessant produktion. Bygningen understøtter på allerfineste vis samspillet mellem mølleriets identitet og det traditionelle håndværk. 

Bygningen er nyrestaureret med støtte fra Realdania, Berntsen fonden, samt Slots- og Kulturstyrelsen, og den sydlige ende er tilpasset mølleriets virksomhed: Renseprocesserne foregår i det åbne rum på det øvre plan, hvorefter kornet har fødevarestatus og derfor ledes ned i et lukket lokale, hvor formaling og pakkeri foregår. Lokalet er lukket i den forstand, at det er afgrænset fra det åbne rum, og der er således bedre mulighed for at kontrollere det omgivende miljø i forhold til varme, hygiejne, kontaktoverflader, brandsikring mv. Vinduer åbner produktionen og giver udefrakommende indblik i melets fremstilling og et bedre arbejdsmiljø til de arbejdende.  

Nordsjællands Fællesmølleri vil samle folk – styrke tilhørsforholdet til området og dets produkter.