Vision


Hos Nordsjællands Fællesmølleri styrker vi relationen mellem mennesker og den mad vi spiser. 

Som navnet, Nordsjællands Fællesmølleri, antyder, er mølleriet etableret af et bredt fællesskab af kornproducenter og lokale melentusiaster. Fem lokale landmænd er sammen med foreningerne Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer initiativtagere til mølleriet. 

Hele værdikæden samles, når primærproducenter, forarbejdningsledet og aftagere samarbejder om at lave fantastisk mel. Dét giver gennemsigtighed til Hvem, Hvad, Hvor og Hvordan kornet bliver til mel.  

Hvem, Hvad, Hvor og Hvordan   

Nordsjællands Fællesmølleri er et aktieselskab med en bred ejerkreds bestående af landmænd, melentusiaster, andre fagfolk og lokalbefolkning. Med en produktion på 450 ton mel om året er der mulighed for et tæt samarbejde med primærproducenter og aftagere om at producere det bedste mel i området – malet på bestilling for at kunne levere et helt friskt produkt.  

Der anvendes korn fra mølleriets medejere og andre passionerede kornproducenter fra Nordsjælland. Produktionen vil være præget af samarbejde og vidensdeling. Det fælles ejerskab og interessen i at opnå et godt resultat er incitamentet for en vidensdeling i hele værdikæden, der skal løfte det enkelte led. 

Nordsjællands Fællesmølleri vil samle folk – styrke tilhørsforholdet til området og dets produkter.

Forbrugerne skal med i marken. De skal vide, hvem der har dyrket kornet, hvordan høsten har været og hvilken betydning der har for det mel, de skal spise. At skabe vækst og liv i landdistrikterne er en motivationsfaktor, lige såvel som det at være en del af et fællesskab er.