Om Os

Vi er fælles om det, der betyder noget

Formaling og forarbejdning af korn er et gammelt, traditionelt håndværk, hvis produkter i århundreder har været defineret på baggrund af kornsorter, men i høj grad ligeledes på baggrund af geografi. Korn dyrket i Vestjylland er forskelligt fra korn dyrket i Nordsjælland. Ved industrialiseringen er de lokale stenmøller blevet erstattet af centraliserede storproduktioner med stålvalser, der fremstiller mel og andre kornprodukter uden kendt oprindelsessted.

De fleste landbrug sælger i dag deres korn til de store grovvareselskaber, som videresælger til de store møller, hvorefter kornet efter endt forarbejdning ender i en anonym melpose. Det unikt forarbejdede mel med kendskab til kornets oprindelse er i tidens løb stort set forsvundet fra Nordsjælland.

I det seneste årti er der blevet stillet stadig større krav til kvalitetsmel, og vi oplever i disse år en genopdagelse af de gamle bagetraditioner og kornsorter. Tendensen er startet med udvikling og dyrkning af særlige kornprodukter på baggrund af efterspørgsel fra såkaldte ”first movers” og gourmetrestauranter. Derfra har interessen for nye kornprodukter og meltyper bredt sig til den brede private foodservicesektor og de offentlige køkkener. De nye tendenser peger på stigende efterspørgsel af produkter, der har en stedbunden oprindelse, hvor sporbarheden ikke kun er en lovformelig forpligtelse, men også en kvalitetsbetegnelse. Hvor kornet er dyrket i et særligt område, gennemgået nænsom kvalitetsforarbejdning og er friskformalet.

Vision og værdier

Nordsjællands Fællesmølleri styrker relationen mellem mennesker, og den mad vi spiser.

Hele værdikæden samles, når primærproducenter, forarbejdningsledet og aftagere samarbejder om at lave fantastisk mel. Dét giver gennemsigtighed til hvem, hvad, hvor og hvordan kornet bliver til mel.

Nordsjællands Fællesmølleri har en bred ejerkreds bestående af landmænd, melentusiaster, andre fagfolk samt aftagere, herunder lokalbefolkningen. Med en produktionskapacitet på 450 ton mel om året er der mulighed for et tæt samarbejde med primærproducenter og aftagere om at producere det bedste mel i området – malet på bestilling for at kunne levere et helt friskt produkt.

Der anvendes primært korn fra mølleriets medejere og andre passionerede kornproducenter fra Nordsjælland. Produktionen er præget af samarbejde, vidensdeling og kvalitet. Det fælles ejerskab og interessen i at udvikle og producere mel af høj kvalitet er incitamentet for en vidensdeling i hele værdikæden.

Nordsjællands Fællesmølleri vil samle folk – styrke tilhørsforholdet til området og dets produkter. Forbrugerne skal med i marken. De skal vide, hvem der har dyrket kornet, hvordan høsten har været, og hvilken betydning det har for det mel, de spiser. At skabe vækst og liv i landdistrikterne er en motivationsfaktor, lige såvel som det at være en del af et fællesskab er.

Det er NFMs mål gennem vores vision at adskille os fra de øvrige aktører ved åbenhed, ærlighed, sporbarhed, kvalitetsråvarer, skånsom produktion med stenkværn og friskmalet mel.

Vores fysiske rammer

Mølleriets fysiske ramme er den fredede lade på Grønnessegaard Gods, der gennem århundreder har været brugt til kornhåndtering. Bag de oprindelige porte, der i 1776 markerede godsets grundlæggelse, finder man den imponerende trækonstruktion, som straks giver den besøgende indtrykket af, at her er tale om en historisk interessant produktion. Bygningen understøtter på allerfineste vis samspillet mellem mølleriets identitet og det traditionelle håndværk. 

Bygningen er restaureret med støtte fra Realdania, Berntsen fonden, samt Slots- og Kulturstyrelsen, og den sydlige ende er tilpasset mølleriets virksomhed. Renseprocesserne foregår i det åbne rum på det øvre plan, hvorefter kornet har fødevarestatus og derfor ledes ned i et lukket lokale, hvor formaling og pakkeri foregår. Lokalet er lukket i den forstand, at det er afgrænset fra det åbne rum, og der er således bedre mulighed for at kontrollere det omgivende miljø i forhold til varme, hygiejne, kontaktoverflader, brandsikring mv. Glaspartier og vinduer åbner produktionen og giver udefrakommende mulighed for at få et indblik i melets fremstilling og et bedre arbejdsmiljø.